CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

mgr Beata Gotwald-Feja

Profile

Doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stypendystka Prezesa Rady Ministrów, Nagrodzona Nagrodą Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert ds. projektów międzynarodowych CBI Pro-Akademia.

Expert in projects

PRESOURCE Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Naukowcy dla gospodarki Mazowsza

Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Subregionu Sierpeckiego

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

Lodzkie of Energy

Individual counseling for SMEs within the project MAP-iT: Planning young, ambitious growth strategy of enterprises

Member of project teams

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

Innowacje - Środowisko - Energetyka. Zamień myślenie na wdrożenie!

Lodzkie of Energy

Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Subregionu Sierpeckiego