CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

dr Leszek Karski

Area reasearchSocial studies
Scientific discipline:Law
Languages:English, Polish

Profile

Autor ponad 80 artykułów, głównie z zakresu prawa energetycznego i prawa zmian klimatu. Autor licznych ekspertyz, między innymi dla Komisji Sejmowych i Senackich, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki. Współautor projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących sektora energetycznego. Był ekspertem Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz ekspertem koordynującym prace Zespołu Konwencji i Porozumień Międzynarodowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska w Katedrze Prawa i Zarządzania Środowiskiem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Expert in projects

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Knowledge

Monographs