CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński

Area reasearchEngineering and technology
Scientific area:Engineering and technology
Scientific discipline:chemical engineering

Profile

Ekspert w dziedzinie przepływów układów wielofazowych oraz niekonwecjonalnych żródeł energii. Współpracownik Geotermii Mazowieckiej S.A. Autor i współautor ponad 200 publikacji i referatów naukowych, 3 monografii oraz 6 podręczników akademiackich. Członek Podsekcji Przepływów Wielofazowych Komitetu Mechaniki Płynów PAN oraz członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Laureat wielu nagród, w tym nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obecnie Kierownik Katedry Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej.

Expert in projects

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Knowledge

Monographs