CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Area reasearchEngineering and technology
Scientific area:Engineering and technology
Scientific discipline:Environmental engineering, mining and energy
Languages:English, German, Polish

Profile

Specjalista w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i elektrotechniki. Jest autorem i współautorem przeszło 250 publikacji, w tym 3 książek, 11 patentów. Jest współwykonawcą kilkudziesięciu prac wdrożonych w przemyśle oraz autorem lub współautorem kilkunastu ekspertyz na potrzeby administracji centralnej. Brał udział w realizacji dziesięciu tematów dla 5. i 6. Programu Ramowego UE oraz kilkudziesięciu tematów w ramach programu Inteligenta Energia – Europa. Obecnie jest jednym z leaderów programu Concerted Action na temat wdrażania Dyrektywy 2006/32/WE. Od roku 1994 jest Sekretarzem Naukowym Komitetu Elektrotechniki PAN. W latach 1994-2009 pełnił funkcję Sekretarza TC 27 Industrial electroheating equipment w International Electrotechnical Commission w Genewie. Aktualnie jest pracownikiem naukowym Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. W latach 1999-2010 pracował w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. na stanowisku prezesa zarządu.

Expert in projects

Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Knowledge

Monographs