CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

mgr Monika Staniszewska

Profile

Doktorantka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na Uniwersytecie Łódzkim, ekspert ds. projektów szkoleniowych i doradczych CBI Pro-Akademia realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Expert in projects

Rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Member of project teams

Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w woj. podkarpackim (projekty konkursowe)

Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Bioenergia dla Regionu - rozwój sieci współpracy między nauką i gospodarką w obszarze odnawialnych źródeł energii

Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy

EU-European Neighbourhood-Russia: Cross-border cooperation in the Framework of Regional Policy

Lodzkie of Energy

Rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego