CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

dr inż. Mariusz Pawlak

Area reasearchEngineering and technology
Scientific area:Engineering and technology
Scientific discipline:Environmental engineering, mining and energy

Profile

Tytuł magistra inżyniera elektryka ze specjalnością elektroenergetyka uzyskał w roku 1993. Następnie podjął pracę w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi w Zakładzie Automatyzacji i Pomiarów. Dnia 22 maja 2002 roku Rada Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej podjęła uchwałę o nadaniu mu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Brał udział w wielu pracach badawczych zleconych przez Komitet Badań Naukowych, które to prace znalazły znakomite uznanie oraz wdrożone zostały do przemysłu. Jego zainteresowania związane są z zastosowaniem technik cyfrowych w sterowaniu i pomiarach – przede wszystkim w energetyce. Od 1997 roku jest członkiem Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Członek Rady Naukowej Instytutu Energetyki. Współautor 2 patentów.

Expert in projects

Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Knowledge

Monographs