CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

dr inż. Jacek Karczewski

Profile

Studia wyższe ukończył w 1978 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Od roku 2009 jest zastępcą Dyrektora „ITC”. W 1998 roku na PŁ obronił pracę doktorską „Optymalizacja pracy układów regulacji mocy i ciśnienia pary świeżej bloku energetycznego biorącego udział w regulacji systemu elektroenergetycznego”. Uczestniczył czynnie w pracach realizowanych na zlecenie przemysłu i dla potrzeb laboratoriów pomiarowych Instytutu, a także w pracach badawczych zleconych przez Komitet Badań Naukowych. Jest autorem ponad 50 artykułów opublikowanych w wydawnictwach naukowych i czasopismach technicznych, 40 referatów wygłoszonych na konferencjach i sympozjach naukowych, 2 patentów, 4 projektów badawczych lub celowych finansowanych ze środków finansowych na naukę, ponad 100 opracowań wewnętrznych ITC. Główne obszary zainteresowań naukowych to: automatyka w energetyce (regulacja turbin), dostosowanie polskiego systemu elektroenergetycznego do wymagań UE w celu połączenia systemów, badania i pomiary w energetyce, energetyczne wykorzystanie biomasy, efektywność energetyczna. Członek Rad Naukowych: Instytutu Techniki Cieplnej (wiceprzewodniczący) i Instytutu Energetyki, członek Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP.

Expert in projects

Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów