CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

prof. dr hab. Mieczysław Grzesik

Profile

Absolwent Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie. Od 1981 roku pracuje w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka (od 2011 Instytut Ogrodnictwa) w Skierniewicach, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej uzyskując w 1999 roku tytuł profesora dr hab. nauk rolniczych, pełniąc kierownicze funkcje, w tym Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych RO ISK. W międzyczasie odbył w sumie 4 lata staży naukowych, w tym jako wizytujący profesor, na czołowych uczelniach USA, Anglii, Francji, Holandii, Chin i Indii. Autor lub współautor prawie 500 publikacji, w tym 160 oryginalnych prac naukowych, 2 rozdziałów w podręcznikach akademickich i ponad 200 doniesień na konferencje naukowe. Jest koordynatorem lub wykonawcą 26 projektów badawczych poza statutowych Instytutu, głównie międzynarodowych, autorem wielu innowacyjnych technologii stosowanych w kraju i za granicą oraz członkiem Komitetów Koordynujących w 3 międzynarodowych programach COST. Został odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi. W 2010 roku wyróżniony Statuetką Złotego Lidera Innowacji w Województwie Łódzkim za projekt w dziedzinie bioenergii.

Expert in projects

Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów