CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

dr Małgorzata Grzegorczyk

Area reasearchSocial studies
Scientific discipline:Management and quality studies
Languages:English, Polish

Profile

Adiunkt w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta programu ERASMUS - Univeristy of Jyvaskyla (Finlandia), uczestnik programu CIM Advanced Certificate of Marketing. Kierownik Podyplomowych Studiów Komercjalizacji Technologii Master of Science in Science and Technology Commercialization na licencji University of Texas, USA. Wykładowca i doradca w ramach programów menedżerskich GlobalMiniMBA organizowanych przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania UŁ oraz Fundacji Fundusz Inicjatyw w ramach projektów przeznaczonych dla działalności typu spin-off i spin-out. Posiada doświadczenie jako doradca, trener i nauczyciel akademicki (szkolenia dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, konferencje, zajęcia ze studentami, kursy internetowe) zdobyte m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, University of Tampere (Finlandia), University of Aveiro (Portugalia) oraz dzięki współpracy z Instytutem Rozwoju Biznesu, Questus, PAM Centre, CTT UŁ. Wykładowca i doradca w programach rozwoju doktorantów i pracowników naukowych DRiM (UŁ) oraz „Skuteczny menedżer innowacji” (OCBR Opole). Ekspert opracowujący oceny potencjału rynkowego innowacyjnych technologii oraz wyników badań z ramienia Centrum Transferu Technologii UŁ.

Expert in projects

Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego