CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

dr hab. inż. Marcin Bizukojć

Area reasearchEngineering and technology
Scientific area:Engineering and technology
Scientific discipline:chemical engineering
Languages:English, Polish

Profile

Studia wyższe ukończył w roku 1998 na kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ. W latach 1998-2002 był słuchaczem studium doktoranckiego „Inżynieria chemiczna w ochronie środowiska” na tym samym Wydziale. Pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Stanisława Ledakowicza na temat: „Modelowanie kinetyki wzrostu Aspergillus niger z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu” obronił w 2002 roku. Od roku 2004 pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej PŁ i zajmuję wytwarzaniem lowastatyny (leku obniżającego poziom cholesterolu we krwi człowieka) przez grzyby nitkowe Aspergillus terreus. W 2008 roku był na 12-miesięcznym stażu zagranicznym w Technische Universität Hamburg-Harburg, gdzie pracował nad metabolicznymi aspektami biosyntezy 1,3-propanodiolu z odpadowego (po produkcji biopaliwa) glicerolu przez dwugatunkową kulturę mieszaną bakterii Clostridium butyricum i Methanosarcina sp.. W roku 2010 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych za pracę „Biosynteza związków poliketydowych przez Aspergillus terreus”. Jestem autorem ok. 60 publikacji naukowych, w tym 41 artykułów w czasopismach recenzowanych zagranicznych i krajowych.

Expert in projects

Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej