CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

Scientific Board

Gerasimos Lyberatos

Biological sciences, Technology

Hugo Gamez Cuatzin

Technology

Istvan Pócsi

Biological sciences, Chemical sciences

Joanna Kulczycka

M. Ozgur Seydibeyoglu

Chemical sciences, Technology

Maciej Sibiński

Technology

Sergii Bespalko

Technology

Volodymyr Rodchenko

Biological sciences, Economics

Volodymyr Volikov

Biological sciences, Economics