CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

Katarzyna Woźniak

Scientific area:Social studies
Scientific discipline:Management and quality studies, education
Languages:English, Polish

Profile

Katarzyna graduated from University of Lodz in regional development problems and management of innovations. She specialises in research backstopping and management of R&I infrastructure of RIC Pro-Akademia. She joined our team in 2014.

Expert in projects

Sustainable Energy Action Plan for City of Olkusz

BIOELECTROCATHODE
Utilization of CO2 through novel systems for production of CH4 and etanol

Support to development of Acta Innovations

Member of project teams

Lodzkie of Energy

Rozwój Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia na rzecz zwiększenia potencjału innowacyjnego otoczenia biznesu w regionie łódzkim