CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

mgr Monika Stojan

Area reasearchHumanities
Scientific area:Humanities
Scientific discipline:linguistics
Languages:Polish, Russian

Profile

Monika graduated from University of Lodz. She specialises in management of innovation and international cooperation projects, aimed at innovation support for SMEs and internationalization. She is an accredited consultant of National Services System for Small and Medium-sized Enterprises, coordinated by Polish Agency for Enterprise Development.

Expert in projects

Raising the scientific level and internationalization of Acta Innovations

Support to development of Acta Innovations

Member of project teams

Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

EU-European Neighbourhood-Russia: Cross-border cooperation in the Framework of Regional Policy

Lodzkie of Energy

Podniesienie kompetencji mołdawskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie eksportu na Jednolity Rynek Unii Europejskiej

Polonijna Akademia Przedsiębiorczości i Języka Polskiego (edycje 1,2,3,4,5)

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Small County + Great Values = Integration of Tomorrow

Support to Donetsk Polytechnic students in building a career related to Poland

Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Usługa pilotażowa w zakresie ochrony środowiska

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na Rolnictwo w Afryce Sub-saharyjskiej

Wsparcie implementacji zapisów umów dwustronnych Ukrainy i Światowej Organizacji Handlu (WTO) na poziomie MŚP

Wsparcie rozwoju białoruskiej samorządności lokalnej oraz współpracy regionalnej i transgranicznej w ramach ENPI

Wsparcie rozwoju polskiego eksportu