CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

dr inż. Katarzyna Znajdek

Area reasearchTechnological sciences
Scientific area:Technology
Scientific discipline:electronics
Languages:English, Polish

Profile

Doktorantka Politechniki Łódzkiej, Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Ukończyła studia podyplomowe \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Technologie Optoelektroniki\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" na PŁ. Stypendystka programów: „Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów” w ramach projektu „Innowacyjna dydaktyka (…)”, „Bioenergia dla regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów” oraz „Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii”, a także wielokrotna laureatka konkursów na stypendium Rektora Politechniki Łódzkiej dla najlepszych doktorantów. Autorka i współautorka wielu publikacji krajowych i międzynarodowych oraz czterech rozdziałów w monografiach naukowych i dwóch zgłoszeń patentowych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z fotowoltaiką, ze szczególnym uwzględnieniem cienkowarstwowych i elastycznych ogniw słonecznych.