CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

mgr inż. Piotr Popławski

Profile

Absolwent „Mechanical Engineering & Applied Computer Science” w Centrum Kształcenia Międzynarodwego (International Faculty of Engineering) Politechniki Łódzkiej. Obecnie doktorant w Instytucie Maszyn Przepływowych PŁ. Pracuje nad projektem turbiny wiatrowej do 1 kW do zastosowania w domu jednorodzinnym. Uczestnik „Zintegrowanego Projektu Rozwoju Doktorantów”. Zajmuje się energetyką wiatrową, spalaniem biomasy oraz badaniami nad gromadzeniem wodoru. Uczestniczy w projekcie hybrydowej elektrociepłowni planowanej w Daszynie.

Expert in projects

Opracowanie wstępnych założeń koncepcyjnych dla budynku pasywnego przeznaczonego na nową siedzibę WFOŚiGW w Łodzi