CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

dr Alicja Zawadzka

Scientific area:Chemical sciences, Technology
Scientific discipline:environmental engineering

Profile

Doktor Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, spec. inżynieria środowiska. Adiunkt na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej w Katedrze Systemów Inżynierii Środowiska. Autorka i współautorka ponad 100 publikacji i referatów.

Expert in projects

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej