CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

mgr inż. Maksymilian Kochański

Area reasearchEngineering and technology, Social studies
Scientific area:Engineering and technology, Social studies
Scientific discipline:Environmental engineering, mining and energy, Economics and finance
Languages:English, Polish, French, Russian

Profile

Since 2017, Maksymilian Kochanski has served as the Vice President of RIC Pro-Akademia, where he is leading RIC’s pioneering efforts to help shape the future of eco-innovations in Poland. A champion for both applied science and RIC Pro-Akademia’s signature style of interdisciplinary, problem-centered research, he is also pursuing an aggressive agenda to encourage innovation and entrepreneurship.

Maksymilian received undergraduate degrees in economics from Warsaw School of Economics (WSE) and in power engineering from Warsaw University of Technology (WUT). He also received graduate degrees in finance from WSE and in sustainable energy engineering from WUT (summa cum laude). He is currently earning his doctorate in sustainable energy engineering from WUT, where he is also engaged in several national and international research projects. He also holds a certificate confirming qualifications to work with devices, installations and power grids up to 1 kV issued by Association of Polish Electrical Engineers. He is also a consultant for National Innovation Network, accredited by the Polish Agency for Enterprise Development.

For his “record of testing his theories in practical experiments and his innovative approach to improving energy sustainability”, he received the 2014 Green Talents Award from German Federal Minister of Education and Research. He was also awarded several international scholarships to perform interdisciplinary research at Royal Melbourne Institute of Technology (Australia), Northeastern Illinois University (USA), Technical University of Denmark, and RWTH – E.ON Energy Research Centre (Germany).

At the national level, Polish National Centre for Research and Development asked Maksymilian to chair several evaluation committees of the Smart Growth Operational Growth Programme, which spurred the creation of innovation in numerous Polish SMEs.

A permanent member of RIC Pro-Akademia’s team since 2012, Maksymilian has served as project manager in over 20 national and international R&I projects.

Maksymilian’s scientific interests concern ICT applications in energy efficiency, impact studies, smart grids, sustainable energy, energy economics, and behavioral determinants of energy efficiency.

Expert in projects

Wartość dodana Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla rozwoju regionalnego Polski w kontekście planowania polityki spójności

EURIS - European Collaborative and Regional Open Innovation Strategies

Open Information processing within Innovation Networks - InfoPro

Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Analizy eko-energetyczne dla gmin województwa świętokrzyskiego

PRESOURCE Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

TeDS4BEE - Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Analizy i ekspertyzy dotyczące sporządzania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w obszarze OZE

Sustainable Energy Action Plan for Prószków City

Sustainable Energy Action Plan for Konstantynow Lodzki City

Step by step commitments for energy savings

Sustainable Energy Action Plan for City of Olkusz

Sustainable Energy Action Plan for Zdunska Wola City

CO2URIER
Carbon Neutral Courier Services

FEEDSCHOOLS
Financing Environment and Energy Efficiency development in Schools

KETBIO: A novel cluster model to bring KEY ENABLING BIOTECHNOLOGY research closer to markets and society

SMART4NZEB Strengthening clusters Management Activities and Running Transnational actions for implementation of NZEB

NEWTRENDS: NEW TRENDS IN ENERGY DEMAND MODELING

Design and implementation of non-alcoholic gruit beer

Member of project teams

Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii

Innowacje - Środowisko - Energetyka. Zamień myślenie na wdrożenie!

Lodzkie of Energy

Naukowcy dla gospodarki Mazowsza

PRESOURCE Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w obszarze OZE

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

Knowledge

Monographs
Posters
Reports
Articles
Presentations