CBI Pro-Akademia

Zeroemisyjny motorowy transport wodny śródlądowy

Data rozpoczęcia:2016-12-01
Data zakończenia:2017-11-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, środki prywatne
Cel projektu:Celem realizacji projektu było wdrożenie nowej usługi, polegającej na proekologicznym motorowym transporcie wodnym środlądowym grupy min. 60 osób z wykorzystaniem zeroemisyjnego napędu, ogniw fotoelektrycznych i technologii magazynowania energii.

O projekcie

Przedmiotem projektu było opracowanie nowej usługi, polegającej na proekologicznym motorowym transporcie wodnym śródlądowym grupy min. 60 osób z wykorzystaniem zeroemisyjnego napędu, ogniw fotoelektrycznych i zaawansowanych technologii magazynowania energii. W ramach projektu CBI Pro-Akademia opracowało prototypowe rozwiązanie techniczne, umożliwiające napęd zeroemisyjny łodzi o masie całkowitej nieprzekraczającej 25 ton, charakteryzujące się lepszymi parametrami technicznymi od silników spalinowych (minimum w zakresie: sprawności, siły ciągu oraz momentu obrotowego i emisji hałasu), zintegrowany z ogniwami fotoelektrycznymi. W proces opracowania i wdrażania innowacji zaangażowani zostali końcowi użytkownicy, w szczególności w ramach projektu zostały zrealizowane czynności w zakresie: identyfikacji potrzeb użytkowników, testowania prototypu z ich udziałem, recenzowania oraz wniosków i podsumowania wdrożenia w formie raportu. Najważniejszym rezultatem projektu jako całości było rozpoczęcie świadczenia nowej usługi przez przedsiębiorstwo, która przyczyniła się do poszerzenia rynków zbytu i oferty firmy, zwiększenia jej przychodów, a także możliwości realizacji innych innowacyjnych projektów. 

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

 

Zamawiający

Przystań Wodna Wypożyczalnia Grzegorz Turzyński

Przystań Wodna Wypożyczalnia Grzegorz Turzyński

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter