CBI Pro-Akademia

Pomoc dla studentów Politechniki Donieckiej w budowaniu kariery zawodowej związanej z Polską

Data rozpoczęcia:2008-12-31
Data zakończenia:2008-09-01
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Szkolenia, Zagraniczne wizyty studyjne
Tematyka:Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność, Rozwój zasobów ludzkich
Adresaci projektu:Osoby indywidualne
Źrodło finansowania:budżet RP

O projekcie

Projekt pt. "Pomoc dla studentów Polskiego Wydziału Technicznego Politechniki Donieckiej" stanowił zadanie państwowe w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zlecone przez Prezydium Senatu RP.

Projekt przebiegał w dwóch etapach:
I. Cykl wykładów na Polskim Wydziale Technicznym Politechniki Donieckiej
Przeprowadzone wykłady miały na celu wspieranie przedsiębiorczości wśród studentów polskiego pochodzenia oraz kreowaniu aktywnych postaw życiowych, także w kontekście budowania kontaktów zawodowych z Polską i w kontekście budowania własnych ścieżek kariery. Wykłady szkoleniowe stanowiły element I etapu projektu.
Tematyka wykładów:
- Integracja Polski z Unią Europejska z perspektywy trzyletnich doświadczeń. Szanse i korzyści. Problemy i zagrożenia
- Rozwój nowoczesnego państwa europejskiego w wymiarze gospodarczym i społecznym. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
- Nowoczesne trendy w zarządzaniu europejska firmą. Rola relacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem rynkowy. Kultura  organizacyjna przedsiębiorstw.
- Na jakich warunkach absolwenci wyższych uczelni ze Wschodu mogą podjąć pracę w polskich przedsiębiorstwach?
- Rynek pracy w Polsce. Elementy prawa pracy, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatki od wynagrodzeń.
Wykład był realizowany w języku polskim. Taka forma komunikowania była dla studentów Polskiego Wydziały Technicznego dodatkową formą nauki polskiego. Każdy z tematów szkoleniowych trwał 8 godzin, co oznacza przeprowadzenie łącznie 40 godzin szkoleniowych.
Łącznie w szkoleniach udział wzięło 255 osób.

II. Wizyta studyjna w Polsce
Udział w study tour wzięła grupa 20 studentów Polskiego Wydziału Technicznego pod przewodnictwem prorektora Wydziału. Poza wizytą w siedzibie Pro-Akademii, uczestnicy wzięli udział w spotkaniach w Kacelarii Senatu RP, na Uniwersytecie Łódzkim oraz w Kopalni Odkrywkowej Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

Zamawiający

Senat RP

Senat RP

Partnerzy

Politechnika Doniecka

Politechnika Doniecka

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter