CBI Pro-Akademia

Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Data rozpoczęcia:2010-08-01
Data zakończenia:2012-07-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo, Konferencje i kongresy, Publikacje, Staże, Stypendia, Szkolenia, Zagraniczne wizyty studyjne
Tematyka:Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność, Rozwój regionalny i polityka strukturalna, Rozwój zasobów ludzkich
Zasięg projektu - kraj:, , ,
Adresaci projektu:Instytucje naukowe, Osoby indywidualne, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu:Projekt miał na celu zwiększenie udziału 24 doktorantów w transferze wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery badawczo-rozwojowej z przedsiębiorstwami na rzecz rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego w zakresie energetyki odnawialnej.

O projekcie

Dla kogo?

Projekt skierowany był do doktorantów zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, którzy swoją dysertację doktorską poświęcają tematom związanym z Odnawialnymi Źródłami Energii. Spośród wszystkich zgłoszeń interdyscyplinarny Zespół Ekspertów wybrał do projektu grupę 24 uczestników.

 

Jakie korzyści?

W ramach projektu każdy uczestnik odbywał spotkania z zespołem ekspertów, a także osobistym coachem, co wpłynęło na powiązanie pracy badawczej doktoranta z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Dla każdego doktoranta przewidziane było stypendium w wysokości 3000 zł/miesiąc. Udział w projekcie trwał minimum 12 miesięcy.

 

 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Eksperci

Krzysztof Biernat

Krzysztof Biernat

View more
Marcin Bizukojć

Marcin Bizukojć

View more
Zbigniew Fałek

Zbigniew Fałek

View more
Krzysztof Fuzowski

Krzysztof Fuzowski

View more
Grzegorz Górecki

Grzegorz Górecki

View more
Małgorzata Grzegorczyk

Małgorzata Grzegorczyk

View more
Mieczysław Grzesik

Mieczysław Grzesik

View more
Beata Jach

Beata Jach

View more
Ewa Jasińska

Ewa Jasińska

View more
Andrzej Jodłowski

Andrzej Jodłowski

View more
Jacek Karczewski

Jacek Karczewski

View more
Renata Karolewska

Renata Karolewska

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Krzysztof Korycki

Krzysztof Korycki

View more
Piotr Korzeniowski

Piotr Korzeniowski

View more
Izabella Krucińska

Izabella Krucińska

View more
Liliana Krzystek

Liliana Krzystek

View more
Stanisław Ledakowicz

Stanisław Ledakowicz

View more
Edyta Łoboda

Edyta Łoboda

View more
Elżbieta Mielicka

Elżbieta Mielicka

View more
Józef Neterowicz

Józef Neterowicz

View more
Zbigniew Opatowicz

Zbigniew Opatowicz

View more
Ewa Paturalska-Nowak

Ewa Paturalska-Nowak

View more
Mariusz Pawlak

Mariusz Pawlak

View more
Roman Piechota

Roman Piechota

View more
Piotr Piela

Piotr Piela

View more
Sławomir Pilarski

Sławomir Pilarski

View more
Przemysław Pilaszek

Przemysław Pilaszek

View more
Mateusz Popielas

Mateusz Popielas

View more
Łukasz Rembowski

Łukasz Rembowski

View more
Magdalena Rogulska

Magdalena Rogulska

View more
Zdzisława Beata Romanowska-Duda

Zdzisława Beata Romanowska-Duda

View more
Maciej Sibiński

Maciej Sibiński

View more
Marek Sikora

Marek Sikora

View more
Tadeusz Skoczkowski

Tadeusz Skoczkowski

View more
Katarzyna Sobótka

Katarzyna Sobótka

View more
Zdzisław Szewczyk

Zdzisław Szewczyk

View more
Radosław Szypuła

Radosław Szypuła

View more
Arkadiusz Węglarz

Arkadiusz Węglarz

View more
Grzegorz Wielgosiński

Grzegorz Wielgosiński

View more
Maciej Zalewski

Maciej Zalewski

View more

Zamawiający

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Partnerzy

Keo Ltd.

Keo Ltd.

Niemieckie Centrum Badań nad Biomasą (DBFZ)

Niemieckie Centrum Badań nad Biomasą (DBFZ)

Radscan Intervex AB

Radscan Intervex AB

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter