CBI Pro-Akademia

Regionalne Koncepcje Energetyczne w Basenie Morza Bałtyckiego

Data rozpoczęcia:2010-11-01
Data zakończenia:2011-09-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Konferencje i kongresy, Szkolenia
Tematyka:Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność, Rozwój zasobów ludzkich
Zasięg projektu - kraj:, ,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Źrodło finansowania:środki publiczne - inne
Cel projektu:Celem projektu jest międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy polskimi, niemieckimi i norweskimi regionami w zakresie rozwoju rozproszonych technologii energetycznych.

O projekcie


Od marca do czerwca 2011 r. podczas czterech regionalnych warsztatów w Lipsku, Kassel, Łodzi i Lillehammer zostały omówione kluczowe aspekty regionalnych koncepcji energetycznych. Wyniki zostaną zaprezentowane szerszej publiczności podczas międzynarodowej konferencji we wrześniu 2011 roku. (Prawdopodobnie w 2011 r. w Kassel Solarworld).

Terminy warsztatów:

  • Kassel (marzec 2011): Techniczne rozwiązania dla miast i regionów (Organizator: Competence Network Distributed Energy Technologies eV (deNEet) we współpracy z Centrum Kompetencji Hessen - Współpraca w zakresie Badań i Szkolnictwa Wyższego z Europy Środkowej i Wschodniej (OWWZ)
  • Łódź (kwiecień 2011): Ekonomiczne skutki regionalnych koncepcji energetycznych (Organizator: Pro-Akademia)
  • Lipsk (maj 2011 r.): Społeczne aspekty regionalnych koncepcji energetycznych (Organizator: Fraunhofer Moez)
  • Lillehammer (czerwiec 2011): Zmiany klimatyczne a strategie adaptacyjne gmin (Organizator: Fundacja Ochrony Środowiska Lillehammer)

 

Prezentacje partnerów projektu:

  • Urban Kaiser, Fraunhofer Center for Central and Eastern Europe (MOEZ), Niemcy

 

  • Dr Gabriele Gorzka, Competence Centre Hessen for Cooperation in Research and Higher Education with Central and Eastern Europe (OWWZ), Niemcy

 

  • Jan Kallok, Competence Network Distributed Energy Technologies (deENet), Niemcy

 

 

  • Inge Aarhus, Lillehammer Environment Foundation, Norwegia


Eksperci

Inge Aarhus

Inge Aarhus

View more
Stanisław Aleksandrow

Stanisław Aleksandrow

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Zamawiający

Ministerstwo Edukacji i Badań Republiki Federalnej Niemiec

Ministerstwo Edukacji i Badań Republiki Federalnej Niemiec

Partnerzy

deENet Centrum Kompetencji Rozproszonych Technologii Energetycznych

deENet Centrum Kompetencji Rozproszonych Technologii Energetycznych

Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy IMW

Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy IMW

Fundacja Środowisko Lillehammer

Fundacja Środowisko Lillehammer

Uniwersytet w Kassel

Uniwersytet w Kassel

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter