CBI Pro-Akademia

Modułowy budynek garażowo-gospodarczy do samodzielnego montażu przez użytkownika (...)

Data rozpoczęcia:2019-06-01
Data zakończenia:2020-06-30
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel projektu:Celem realizacji projektu jest wdrożenie nowego produktu - nowoczesnego budynku garażowo-gospodarczego do samodzielnego montażu przez nabywcę, wykonanego w technologii przyjaznej środowisku oraz opracowanie technologii efektywnego pakowania.

O projekcie

Tytuł projektu: "Modułowy budynek garażowo- gospodarczy do samodzielnego montażu przez użytkownika – system wykonany, pakowany i montowany w technologii przyjaznej środowisku"

Przedmiotem projektu jest opracowanie przez CBI Pro-Akademia nowego produktu – nowoczesnego budynku garażowo-gospodarczego, wykonanego z elementów modułowych, drewnianych, drewnopochodnych oraz innych przyjaznych środowisku, przygotowanego do samodzielnego montażu przez użytkownika końcowego oraz opracowanie technologii efektywnego pakowania, pozwalającego na zminimalizowanie kosztów transportu, dzięki optymalnym rozmiarom, ciężarowi przesyłki i wykorzystaniu części opakowania jako elementów obiektu garażowego. Głównym przedmiotem prac badawczych jest zaprojektowanie złączy poszczególnych modułów, zapewniających montaż mechaniczny wykonywany samodzielnie przez użytkowników końcowych. W ramach projektu CBI Pro-Akademia przeprowadzi prace badawcze oraz wdrożeniowe w wyniku, których opracuje:

  1. koncepcyjny projekt architektoniczny oraz budowlany dla konstrukcji modułowego budynku garażowego;
  2. projekt technologiczny oraz warsztatowy modułów oraz złączy wraz z wizualizacją;
  3. wykona prototypowe złącza modułów budynku garażowego zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji oraz bezpieczeństwo użytkowania oraz przeprowadzi ich testy;
  4. dostarczy makietę prezentacyjną dla budynku garażowego;
  5. opracuje technologię efektywnego pakowania pozwalającego na zminimalizowanie kosztów transportu i wykorzystanie części opakowania jako elementów obiektu garażowego; 
  6. przeprowadzi badania końcowych użytkowników w zakresie oceny wypracowanego rozwiązania.

Najważniejszym rezultatem projektu, jako całości, będzie wdrożenie nowego produktu do działalności gospodarczej Firmy, co przyczyni się do poszerzenia rynków zbytu i oferty Firmy, zwiększenia jej przychodów. 

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamawiający

Wiązary Burkietowicz Sp. J.

Wiązary Burkietowicz Sp. J.

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter