CBI Pro-Akademia

Platforma do prowadzenia syntez i procesów z możliwością skalowania z dedykowanym oprogramowaniem

Data rozpoczęcia:2019-07-01
Data zakończenia:2020-03-31
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność
Cel projektu:Opracowanie dla prywatnego przedsiębiorcy platformy do prowadzenia syntez i procesów z możliwością skalowania z dedykowanym oprogramowaniem.

O projekcie

Przedmiotem projektu jest opracowanie  nowego produktu - platformy do prowadzenia syntez i procesów z możliwością skalowania z dedykowanym oprogramowaniem. Ważną cechą nowego rozwiązania jest możliwość instalowania urządzeń peryferyjnych, pozwalających na syntezę i prowadzenie innych prac badawczych w różnej skali i objętości. Dedykowane oprogramowanie pozwoli na sterowanie całą stacją reakcyjną i urządzeniami zewnętrznymi, umożliwi również zaprogramowanie dowolnej liczby kroków oraz eksportowania danych dla sporządzania raportów.

Nowe produkt pozwoli m. in. na:

  • niezależną kontrolę: prędkości obrotów mieszadła, temperatury, w tym sterowanie rampami temperaturowymi;
  • ustawienienie limitów bezpieczeństwa,
  • zmianę parametrów w trakcie procesu,
  • wymianę danych eksperymentalnych z innymi użytkownikami,
  • kontrolę zewnętrznych urządzeń, takich jak waga i pompa.

W proces opracowania i wdrażania innowacji zaangażowani są końcowi użytkownicy. 

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamawiający

PMMT sp. z o.o.

PMMT sp. z o.o.

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter