CBI Pro-Akademia

Aktualności

Rząd daje zielone światło

28-06-2019

Centrum Informacji Rządu (CIR) poinformowało, że 25 czerwca Rada Ministrów zaakceptowała projekt o zmianie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz pozostałych ustaw, które zostały przedłożone przez Ministra Energii.Oto kilka wybranych zmian jakie nowela do polskiej rzeczywistości:

  • Firmy będą mogły rozliczać się z Zakładem Energetycznym na zasadach prosumenckich (<10 kW = 0,8; 10-50kW + = 0,7)
  • Oznacza to ożywienie branży i większe zainteresowanie inwestowaniem w OZE, a w szczególności systemy PV przez przedsiębiorstwa
  • Dodatkowym impulsem do zainteresowania się inwestycją we własną produkcję energii będą rosnące lawinowo ceny prądu oraz ostrzeżenie URE o możliwości wystąpienia w Polsce blackoutu
  • Dzień po przyjęciu noweli o godzinie 13:15 odnotowano zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce wysokości 24 140 megawatów. Nasz kraj jeszcze nigdy nie potrzebował o tej porze dnia tyle prądu. Tak wysokie zapotrzebowanie na energię stawia pod znakiem zapytania zasadność zapewnień Polskich Sieci Energetycznych mówiące o  9 procentowej rezerwie. Należy dodać, że to już drugi rekord pobity w czerwcu. Poprzedni, według danych PSE, miał miejsce 12 czerwca o godzinie 13:15, zapotrzebowanie na moc w szczycie rannym okresu letniego wyniosło 24 096 MW
  • Nowela wprowadza bardziej precyzyjne definicje biogazu rolniczego (nie może on powstawać z substratów z jakichkolwiek oczyszczalni ścieków, w tym zakładowych)
  • W ostatniej chwili przed przyjęciem przez Radę Ministrów, do projektu wprowadzono też poprawkę zgłoszoną przez Ministerstwo Rolnictwa. Dotyczy ona możliwości tworzenia na obszarach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich spółdzielni energetycznych, mających prawo do rozliczania się na zasadach prosumenckich, w systemie opustów.

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter