CBI Pro-Akademia

Aktualności

Czy budynki szkół mogą być zeroenergetyczne?

17-10-2018

W dniach 9-10 października 2018 roku w Warszawie CBI Pro-Akademia wraz z Miastem Stołecznym Warszawy jako partnerzy projektu FEEDSCHOOLS zorganizowali trzecie spotkanie całego konsorcjum. W spotkaniu brali udział przedstawiciele partnerów:

 • Partner Wiodący: ENEA (Włochy)
 • PP 2 ENVIROS (Czechy)
 • PP 3 PRO-AKADEMIA (Polska)
 • PP 4 ZMVA (Węgry)
 • PP 5 LEASP (Słowenia)
 • PP 6 Miasto Udine (Włochy)
 • PP 7 Miasto Stołeczne Warszawy (Polska)
 • PP 8 Miasto Bistrica (Słowenia)
 • PP 10 HEP ESCO (Chorwacja)
 • PP 11 GEA (Austria)

Wszystkich partnerów projektu powitała Pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Spotkanie było okazją do dyskusji nad badaniami prowadzonymi przez ekspertów CBI Pro-Akademia z Laboratorium Efektywności Energetycznej w międzynarodowym zespole złożonym z inżynierów, finansistów oraz przedstawicieli samorządów nad opracowaniem zestawu narzędzi wspomagających proces renowacji budynków szkolnych i ich przekształcania do budynków zeroenergetycznych. W ramach projektu FEEDSCHOOLS powstaną trzy narzędzia dedykowane władzom lokalnym, dzięki którym możliwa będzie realizacja głębokich termomodernizacji budynków publicznych na szeroką skalę:

 • Aplikacja techniczna umożliwi identyfikację innowacyjnych rozwiązań, których wdrożenie w danym budynku pozwoli osiągnąć standard budynku niemal zeroenergetycznego (nZEB).
 • Aplikacja finansowa wskaże optymalne modele finansowania przedsięwzięć, przy założeniu minimalizowania nakładów własnych samorządu.  
 • Internetowa baza danych o innowacyjnych najlepszych praktykach w zakresie renowacji budynków do standardu nZEB.

Wszystkie narzędzia zostaną umieszczone na zintegrowanej platformie internetowej i będą dostępne w formule Open Source. Opracowane narzędzia zostaną przetestowane w sześciu miastach uczestniczących w projekcie, w tym w Warszawie.

Podczas spotkania eksperci CBI Pro-Akademia zaprezentowali wyniki dotychczasowych prac zrealizowanych w ramach projektu oraz zaprezentowali szczegóły pracy na najbliższe miesiące w ramach koordynowanego przez CBI Pro-Akademia pakietu zadaniowego dotyczącego przeprowadzenia działań pilotażowych w 55 szkołach zlokalizowanych w sześciu państwach Europy Środkowej.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie projektu.

Projekt FEEDSCHOOLS jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA 2014-2020

 

 

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter