CBI Pro-Akademia

Aktualności

CBI Pro-Akademia Obserwatorem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu

06-06-2018

Sekretariat ds. Zmian Klimatu Organizacji Narodów Zjednoczonych rekomendował Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu nadanie CBI Pro-Akademia, jako organizacji kompetentnej w obszarach objętych Konwencją, statusu Obserwatora Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu.

Oficjalna decyzja Konferencji Stron w tej sprawie zapadnie podczas jej najbliższej sesji COP 24 w Katowicach w grudniu 2018 r. Warunkiem jest, że co najmniej 1/3 państw-stron konwencji nie sprzeciwi się rekomendacji Sekretariatu.

Zgodnie z art. 7 par. 6 Konwencji, Obserwatorzy mogą uczestniczyć w sesjach Konwencji oraz wydarzeniach towarzyszących, dzięki czemu najwyżsi rangą na świecie przedstawiciele państw-stron Konwencji będą mogli zapoznać się z rezultatami naszych projektów. Najbliższa okazja będzie mieć miejsce w Katowicach, jako że rekomendacja Sekretariatu upoważnia nas do udziału w tej sesji.

Dotychczas status Obserwatora uzyskało 5 polskich organizacji badawczych i pozarządowych.

 

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter